سو آب نمونه برداری حلق - بینی

سو آب نمونه برداری حلق - بینی

یک وسیله بسیار ساده شبیه گوش پاک کن های معمولی جهت نمونه برداری که دارای دو قسمت است، یک قسمت سر و یک قسمت بدنه ی آن که هر کدام انواع متفاوتی دارند، و در ادامه به معرفی بیشتر این محصول می پردازیم.
نمونه برداری توسط این محصولات کیفی بوده و غیر قابل اندازه گیری است.

جزییات فنی

الیاف نالیون

فرایند فلاکینگ الیاف، جمع آوری و جذب را به حداکثر می رساند

نقطه شکست

دسته،به جهت سهولت جداسازی قسمت و پیشگیری از آلودگی دارای نقطه شکست می باشد.

دسته پلیمری

دسته پلیمری انعطاف پذیر بدون هرگونه باقی مانده چسب و الیاف

قسمت نگهدارنده دسته

بخش ضخیم ابتدایی دسته که به کنترل و نگهداری سوآب کمک می کند

ابعاد محصول

طول کل :   ۱۴۷.۰ میلی متر                           طول دسته :     ۱۲۷.۰ میلی متر
طول سر :   ۲۰.۰ میلی متر                            عرض دسته :   ۲.۶ میلی متر

برای آشنایی بیشتر می توانید ویدیو آنباکس محصول را مشاهده کنید.

نحوه استفاده

آموزش نحوه استفاده از محصول

نحوه استفاده از سوب حلقی - بینی

۱.متقاضی می بایست ناحیه سر را به زاویه ۷۰ درجه کج گرداند

نحوه استفاده از سوب حلقی - بینی

۲. سوآب را به آرامی به سوراخ بینی در امتداد کف حفره بینی و به موازاتکام وارد کنید تا زمانی که مقاومت ایجاد شود

نحوه استفاده از سوب حلقی - بینی

۳. سوآپ را در آن ناحیه ۵ مرتبه به آرامی بچرخانید و همین فرایند را در سوراخ دیگر بینی با همان سواب تکرار کنید تاجذب ترشحات به حداکثر برساند.

نحوه استفاده از سوب حلقی - بینی

۴. قسمت سر سواب را از دسته جدا کرده و در ظرف مخصوص قرار می دهیم.

گالری محصول

عکس های موجود و کاتالوگ محصول را مشاهده کنید