گروه زیست فناوری داماهی

گروه زیست فناوری داماهی،در سال ۱۳۹۸ با هدف اجرای طی وسیعی از پروژه های تولیدی/تحقیقاتی/خدماتی در حوزه های مختلف سلامت، کشاورزی ، محیط زیست و سایر حوزه های مرتبط و نوین ،با محوریت زیست فناوری شکل گرفت.

ماموریت اصلی این شرکت از ابتدا ،رفع نیازها و چالش های اساسی موجود در صنایع و بازار حوزه های مذکور ،با استفاده از سرمایه انسانی متخصص و جوان وبا در نظر گرفتن ۳ اصل تعهد،نوآوری و الهام بخشی ،بوده است .

قابل ذکر است،با توجه به پاندمی بیماری کووید ۱۹ در ابتدای سال ۲۰۲۰، از پروژه های موفق این شرکت ،تولید محصولات مرتبط با این بیماری ازجمله کیت های نمونه برداری ( سوآب های نمونه برداری+ محیط های نقل و انتقال ویروسی) با استاندارد های روز دنیا می باشد.
به گونه ای که این شرکت موفق به تامین بخش عمده ای از نیاز مراکز بهداشتی و درمانی ایران در رقابت با برند های معتبر جهانی شده است .

گالری تصاویر