تماس با ما

جهت ارتباط باگروه زیست فناوری داماهی می توانید از یکی از راه های زیر اقدام کنید.

در صورت نیاز می توانید فرم رو به رو را پر کنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس بگیرند.