برگزاری رویداد و نمایشگاه

برگزاری رویداد ها و نمایشگاه های حوزه فناوری با هدف توانمند سازی و توسعه بازار شرکت های دانش بنیان و فناور و واستارتاپ ها از دیگر خدمات گروه داماهی می باشد .