داماهی یعنی چی ؟

در افسانه‌هاى جنوب ایران، از ابرماهى بزرگ و زیبایى سخن آمده که در ژرفاى آب‌ها مى‌زیسته و بومیان بـه آن داماهى (به معنای ماهی برکت بخش) مى‌گفته اند. او روزى رسان ساحل نشینان و نجات دهنده ماهى گیران گرفتار موج‌ها بوده و به یارى عشاق نیز مى‌شتافته است. در قصه‌ها آمده که روزى گردابى عظیم و توفانى هولناک دریاى جنوب را در برگرفت و هر لحظه بیم آن مى‌رفت که مردمان در آب‌هاى سرگرد آن غرق شوند. داماهى که در بطنش آرمان شهرى بارور از شادى و نشاط بود؛ خود را فدا کرد تا موج ها فرو بنشینند و برکت به زندگى مردم بازگردد

روز بعد پیکر داماهى را بر روى ساحل یافتند در حالى که تا سال‌ها دهانش دروازه امن ورودى بندر بود و خورشـید از چشمى به آسمان بر مى‌آمد و در چشمى دیگر به غروب مى‌نشست.

چرا زیست فناوری داماهی؟

بنیانگذاران این مجموعه، سال‌ها پیش هنگامی که در جنوب کشور، مشغول انجام پروژه‌ای بودند، روزی اتفاقی با داستان داماهی آشنا شده و تصمیم می‌گیرند چشم انداز و آرمان شهر داماهی را سرلوحه شرکتی که به تازگی قصد تاسیسش را داشتند قرار دهند و این گونه بود که گروهی به نام زیست فناوری داماهی شکل گرفت.